pomoc pri vybavení žiadosti a certifikátu obnov dom

S nami vybavíte žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov

Pomoc pri vybavení žiadosti z výzvy projektu Obnov dom až do výšky 19 000€.

Nepremárnite jedinečnú príležitosť na čerpanie finančných prostriedkov od Slovenskej agentúry životného prostredia na obnovu vášho rodinného domu. Plán obnovy, alebo projekt obnov dom je braný ako súčasť boja s klimatickou aj aktuálnou energetickou krízou. Nové reformy a investície v oblasti zelenej ekonomiky tvoria najväčšiu časť Plánu obnovy a odolnosti.

Využívaním neefektívnych zdrojov tepla trpí nielen vaša peňaženka, ale aj životné prostredie. Staršie domy a stavby postavené pred rokom 2013 často nespĺňajú aktuálne štandardy energetickej náročnosti a sú záťažou pre životné prostredie. Dotácie na znižovania emisií sa Vám vrátia nielen v podobe nižších účtov za energie. Zároveň zhodnotíte vašu nehnuteľnosť.

Na čo všetko môžete získať príspevok?

obnov-dom.sk opatrenia A zateplenie okna 1

OPATRENIA A

Príspevok určený na zateplenie, strechu, podlahu, výmenu okien

obnov-dom.sk opatrenia B1 fotovoltika solar cerpadlo 1

OPATRENIA B1

Príspevok určený na tepelné čerpadlo, fotovoltiku, solárny kolektor a ďalšie

obnov-dom.sk opatrenia B2 zelena strecha 1

OPATRENIA B2

Príspevok určený na intenzívnu alebo extenzívnu zelenú strechu

obnov-dom.sk opatrenia B3 nadrz s cerpadlom nadrz bez cerpadla 1

OPATRENIA B3

Príspevok určený na nadzemnú nádrž s čerpadlom / bez čerpadla a ďalšie

obnov-dom.sk opatrenia B4 instalacia tienacej techniky 1

OPATRENIA B4

Príspevok určený na inštaláciu tieniacej techniky

obnov-dom.sk opatrenia B5 odstranenie azbestu 1

OPATRENIA B5

Príspevok určený na odstránenie azbestu použitého pri výstavbe

Základné informácie k pripravovanej výzve projektu obnov dom

Plán obnovy / projekt Obnov dom na dotáciu od Slovenskej agentúry životného prostredia

Pripravované podmienky v novej štandardnej výzve: 

•Trvalý pobyt v rodinnom dome už nie je podmienkou získania príspevku 

• Požiadavka na úsporu primárnej energie je min. 30% 

• Intenzita pomoci je 75% z celkových oprávnených výdavkov, do výšky 15.000 Eur. Ak však žiadateľ zrealizuje opatrenia na úsporu primárnej energie nad 60%, má nárok na bonus vo výške 4000 Eur a môže takto získať finančný príspevok až do výšky 19 000 Eur 

• Zrealizované musí byť aspoň jedno opatrenie zo skupiny A

• Jednotkové sadzby za opatrenia sa zvyšujú, aby reflektovali infláciu

obnov-dom.sk ziskanie dotacie na obnovu domu

Odpovede na Vaše otázky ohľadom dotácie

Najčastejšie kladené otázky ohľadom dotácie obnov dom sme pre Vás spracovali tu. Ak však máte iné otázky, alebo potrebujete ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať. S radosťou Vám odpovieme.

O obnovu sa môžete uchádzať ak ste majiteľ rodinného domu skolaudovaného pred 01.01. 2013 a Váš rodinný dom spĺňa nasledovné podmienky:

 • Na liste vlastníctva, v projektovom alebo energetickom hodnotení či certifikáte je uvedený ako rodinný dom (RD).
 • Dom sa využíva v prevažnej miere na bývanie. Na hospodárske alebo podnikateľské účely sa nesmie využívať viac ako 10% podlahovej plochy domu.
 • Energetická hospodárnosť pred obnovou domu musí byť určená spôsobilou osobou v projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte.

O poskytnutie štátnej dotácie/výzvy obnov dom od Slovenskej agentúry životného prostredia na obnovu vášho rodinného domu môže žiadať fyzická osoba, ktorá je občanom EÚ, má trvalý pobyt na území SR, je spôsobilá na právne úkony a je vlastníkom alebo spoluvlastníkom (bezpodielovým či podielovým).

Zároveň musíte musí zostať vlastníkom resp. spoluvlastníkom až do momentu vyplatenia štátnej dotácie.

Ak má Váš dom viacero spoluvlastníkov, o dotáciu musia požiadať všetci. Osoba, ktorá žiadosť o dotáciu predkladá, bude nazývaná hlavným žiadateľom a ostatní spoluvlastníci rodinného domu ju musia na tento úkon splnomocniť.

Pri obnove domu musíte prísť k úspore primárnej energie minimálne o 30% oproti stavu domu pred jeho obnovou a zároveň musí byť zrealizované aspoň jedno z nasledujúcich povinných opatrení:

 • zateplenie obvodového plášťa
 • zateplenie strešného plášťa
 • výmena otvorových konštrukcií
 • zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, pod ktorým je vykurovaný priestor)
 • zateplenie stropu nevykurovaného suterénu (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v RD, nad ktorým je vykurovaný priestor)
 • zateplenie podlahy na teréne (vykurovanej miestnosti v RD, pod ktorou nie je iná miestnosť)
K tomuto/týmto opatreniam môžete pridať ktorékoľvek z nasledujúcich voliteľných opatrení:
 • tepelné čerpadlo
 • fotovoltické panely
 • solárne kolektory
 • plynový kondenzačný kotol ale len ak: je súčasťou komplexnej obnovy domu, je v energetickej triede A, nahrádza zastaraný plynový kotol alebo zdroj tepla na báze uhlia či oleja.
 • rekuperácia
 • iný tepelný zdroj napr. elektrokotol.
 • zelená strecha intenzívna alebo extenzívna
 • akumulačná nádrž na dažďovú vodu podzemná a nadzemná
 • tieniaca technika
 • odstránenie azbestu
4. výzva dopĺňa nasledujúce verejnosťou žiadané opatrenia
 • biomasový kotol na pelety (automatické aj manuálne prikladanie)
 • náklady na úpravu komína
 • batériové úložisko napojené na fotovoltiku
 • separátna jednotková cena pre plochú strechu

Z projektu obnovy domu sú financované aj Vaše náklady na projektovú dokumentáciu, energetické hodnotenie a energetické certifikáty realizované pred a po obnove rodinného domu.

Úspora energie minimálne 30% teba musí byť preukázaná pomocou energetického hodnotenia alebo energetického certifikátu.

Podľa aktualizovaných podmienok platí nasledovná výška dotácie:

– 14 000€ pri obnove domu ktorou dosiahnete úsporu primárnej energie na úrovni od 30% do 60% oproti stavu pred obnovou

– 19 000€ pri obnove domu ktorou dosiahne úsporu primárnej energie cez 60% oproti stavu pred obnovou Vášho rodinného domu

Suma dotácie môže byť maximálne 75% skutočných vynaložených oprávnených výdavkov. Zvyšných 25% si musíte zabezpečiť z vlastných zdrojov alebo finacovať.

Podmienkou už nie je trvalý pobyt žiadateľa v rodinnom dome.

Ak zrealizujete obnovu domu na základe stavebného povolenia tak maximálne 12 mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o schválení vašej žiadosti o poskytnutie dotácie. Za ukončenie realizácie projektu obnovy bude považovaný deň právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby, teda kolaudačné rozhodnutie.

Ak je vaša obnova domu len na základe ohlášky, tak sa doba skracuje na maximálne 8 mesiacov. Za ukončenie realizácie projektu obnovy domu je považovaný deň odovzdania diela, alebo poslednej časti projektu na základe preberacieho protokolu o prevzatí diela prijímateľom.

Aktuálny termín spustenia 4. výzvy, teda prijímania nových žiadostí je 6.9.2023

Informácie k pripravovanej výzve sú informatívneho charakteru a môžu byť v okamihu zverejnenia výzvy aktualizované. Konečné podmienky poskytnutia dotácie na obnovu rodinného domu budú zverejnené 06.09.2023  Ministerstvom životného prostredia. Nájdete ich tu.

Odpoveď je prekvapivo jednoduchá. Spĺňate vyššie uvedené podmienky k otázke: Mám aj ja nárok na dotáciu? Ak áno neváhajte nás kontaktovať a vypracujeme Vám žiadosť o dotáciu a vysvetlíme všetky náležitosti.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať

Či už mailom, telefonicky alebo cez formulár. Radi Vám odpovieme na akékoľvek vaše otázky a pripomienky.

RealityServis s.r.o. 

IČO: 47 916 931

DIČ: 1070017586

Kontakty