Pomoc pri vybavení žiadosti

Plánujete tento rok obnovu Vášho rodinného domu alebo Ste ho obnovili v priebehu posledných dvoch rokov? Ak áno máme pre Vás skvelú správu. Tento rok máte možnosť získať štátnu dotáciu od Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) a to až do výšky 19 000€. Požiadavka na úsporu primárnej energie je min. 30%. Obráťte sa na nás ak potrebujete pomoc pri vybavení žiadosti pre poskytnutie dotácie. Základnou podmienkou pre získanie dotácie z projektu Obnov dom je, že musíte mať v pláne, alebo už zrealizovanú aspoň jednu z týchto prác:

– zateplenie obvodného plášťa 

– výmenu okien a dverí 

– zateplenie stropu a podlahy

Súčasťou obnovy rodinného domu teda musí byť aspoň jedna z týchto prác, patriaca do skupiny opatrení A

Ďalšou podmienkou je výška oprávnených výdavkov. Na vyššie spomínané opatrenia/práce pri obnove domu musí predstavovať minimálne 25% celkových oprávnených výdavkov.

pomoc pri vybavení žiadosti a certifikátu obnov dom
obnov-dom.sk ziskanie dotacie na obnovu domu

Náležitosti potrebné pre získanie štátnej dotácie

K vyplneniu žiadosti je potrebný:

– Občiansky preukaz

– List vlastníctva

– Potvrdenie o veku stavby

   Potvrdenie o veku stavby môže byť jeden z týchto 3 dokladov:

    • kolaudačné rozhodnutie
    • znalecký posudok o veku stavby
    • alebo potvrdenie od mestského/obecného úradu o veku stavby

Pri/po podpise zmluvy o dotácii nasledovné:

Energetický certifikát alebo projektové energetické hodnotenie 

    stačí ich doručiť do 3 mesiacov od podpísania zmluvy. Energetický  certifikát je potrebným dokumentom pre žiadosti o dotáciu. Na základe energetickej certifikácie budovy sa hodnotí základná požiadavka na úsporu primárnej energie. Ak sa obnovou dosiahne minimálne 30%ná úspora je možné čerpať dotáciu vo výške do 15 000€. Ak sa obnovou dosiahne minimálne 60%ná úspora je možné čerpať dotáciu vo výške do 19 000€.

– Doklad o vlastníctve bankového účtu

    ten sa predkladá po podpise zmluvy.

Pomoc pri vybavení žiadosti

Obráťte sa na nás pre pomoc pri vybavení žiadosti a energetického certifikátu.

Ak spĺňate vyššie uvedené kritériá, neváhajte nás kontaktovať. Pomôžeme Vám s vypracovaním žiadosti tak aby bola pri procese výberu dotácií úspešná a schválená. Takisto Vám zabezpečíme i energetický certifikát, ktorý budete musieť po podpise doložiť.