Realizácia obnovy domu

V rámci "výzvy obnov" Vám radi okrem vypracovania energetického certifikátu a vybavenia žiadosti , poskytneme kompletnú a odbornú realizáciu obnovy domu na základe Vami navrhovaných opatrení.

Ponechajte kompletné starosti s vybavením žiadosti a realizácie obnovy domu v rámci celého Slovenska na nás! 

Komplexné riešenie

Či už sa jedná o výmenu okien, zateplenie obvodového plášťa, stropu či inštalácie tepelného čerpadla, alebo iných náprav v rámci výzvy, spoľahnite sa na dodržanie správnych technologických postupov prác ako aj použitia schválených materiálov a technológií

Termín realizácie 

Dodržanie konečného termínu realizácie určenej na obnovu Vášho domu je pre nás záväzkom! Po ukončení náprav od nás obdržíte všetky náležité dokumenty potrebné k preplateniu finančných prostriedkov z dotácie obnov dom. 

Cena realizácie 

Slovenská agentúra životného prostredia prepláca žiadateľovi  75 %  predpokladaných nákladov na oprávnené nápravy. Neoceniteľným benefitom našich riešení je priaznivá cena, kedy realizácia obnovy domu od nás vie byť pokrytá blízko celkovej preplácanej sumy! Vďaka tomu dokážete pokryť celú rekonštrukciu takmer výhradne z finančných prostriedkov od SAŽP v rámci výzvy „obnov dom“.