pomoc pri vybavení žiadosti a certifikátu obnov dom

4. výzva

Informácie k 4. výzve

4. výzva bola dňom vyhlásenia zároveň aj ukončená naplnením maximálnym počtom žiadateľov (10.000) 

4. výzva so sebou priniesla efektívnejšiu komunikáciu a takisto  optimalizované procesy a stavala na týchto piatich hlavných pilieroch:

Pragmatickosť – Naďalej sú pre Vás ponechané osvedčené podmienky a procesy a zároveň ostáva pokračovanie v motivácií maximálnych úspor energií. 

Primeranosť – Oproti minulým výzvam, 4. výzva predpokladá dostatočných 90 dní na podanie žiadosti spolu s prílohou ECB/PEH. Zároveň je vypustená príloha osvedčenia o veku domu.

Prehľadnosť – Znenie 4. výzvy bude pre jednoduchšiu dostupnosť zjednodušené, formulár žiadosti bude zverejnený spolu s výzvou.

Pružnosť – Bude zavedená automatická notifikácia žiadateľa o napredovaní hodnotenia. Priebežná povinnosť doplniť dokumenty po uzavretí zmluvy bude vypustená.

Pestrosť – na základe spätnej väzby od záujemcov o príspevok budú rozšírené opatrenia/podporované aktivity pri obnove domu.4

Doplnenie verejnosťou žiadaných opatrení

K existujúcim opatreniam pribudli nové na základe žiadostí a potrieb žiadateľov. Pridané opatrenia:

+ Biomasový kotol na pelety (automatické aj manuálne prikladanie)

+ Náklady na úpravu komína

+ Batériové úložisko napojené na fotovoltiku

+ Separátna jednotková cena pre plochú strechu

Aký časový harmonogram môžete ako žiadateľ o dotáciu očakávať?

Casovy harmonogram dotácie obnov dom 4. vyzva